tisdag 23 september 2014

Berättelsebyten

(tryck på bilderna för möjlighet till zoom)
Den ungefärliga historien om hur Dorotas(i min klass) föräldrar träffades.

Uppgiften gick här ut på att vi klasskamrater slog ihop oss två och två med någon vi inte pratat så mycket med, berättade en enligt oss själva uttjatad (inom exempelvis släkten) historia som motparten sedan fick vinkla och illustrera bäst den ville.
Det var väldigt kul och intressant och jag är glad att jag arbetade med just Dorotas roliga berättelse, och att hon nedtecknade en alldeles fantastisk version av den historia jag berättade för henne.
(länk till Dorotas hemsida kommer snart)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar